* 200 Poezii pentru grădinile de copii și clasele primare adunate – Sevasta Dimitriu – 1918

* Albumul Armatei Române – 10 Maiu 1902

* Albumul Corpului Avocaților din Romania – 1911

* Albumul Dobrogean pe anul 1911 Constanța și Tulcea

* Albumul Național al Dobrogei 1866-1877-1906 Petru Vulcan

* Amintiri asupra trecutului Küstendge – Constanţa 19-23 noiembrie 1878 – George I. Auneanu – 1937

* Antologia Dobrogei Prozatori și poeți – cu prilejul cincatenarului – 1928

* Bună seara lui Crăciun – Colinde din nordul Ardealului – Nistor Chira

* Catalogul cărţilor literare, ştiinţifice, juridice, pedagogice, etc. – Librăria şi Papetăria Gheorghe N. Vlad, Cernavodă – 1928

* Călători la Pontul Euxin – Constantin Cioroiu – 1984

* Cât trebue să ştie oricine despre Dobrogea – Trecutul-prezentul-viitorul – Apostol D. Culea – 1928

* Câteva datini de Paști la români – de Leonida Bodnarescul – 1908

* Cercetări asupra oraşului Constanţa – Geografie şi istorie – M. D. Ionescu – 1897

* Colinde de Crăciun din regiunea Cohalmului jud Târnava-Mare – Culese de Gheorghe Cernea – 1931

* Coloniile germane din Dobrogea – Ioan Georgescu – 1926

* Constanța : eri, astăzi, mâine – 1934

* Constanța și Tekirghiolul – Ghid ilustrat – 1924

* Constanța veche – restituiri necesare – Marian Moise – 2001

* Constituţia Dobrogei – M. Vlădescu-Olt – 1908

* Contribuții la bibliografia Dobrogei – reviste dobrogene – Ion Faităr, Constanța Călinescu – 1971

* Crăciun 1941 – Poeme

* Crăciunul copiilor – Antologie – Constantin P. David şi Mihail Rangu – 1936

* Datini şi munca – Apostol D. Culea

* Deputații noștri – Bibliografii și portrete – 1895-1899

* Dicționarul Geografic Statistic Economic și Istoric al Județului Constanța – 1897

* Din etnografia Dobrogei – Contribuţiuni la aşezările tătarilor şi turcilor în Dobrogea – Alexandru P. Arbore – 1920

* Din istoricul oraşului Constanţa – Mihail Măldărescu – 1935

* Din suferințele administrative ale dobrogenilor – Constantin D Pariano – 192?

* Dobrogea : Date statistice: (1928-1931): Judeţele: Constanţa, Caliacra, Durostor şi Tulcea – Octav O Șeitan – 193?

* Dobrogea Gurile Dunării şi Insula Şerpilor – Romulus Seişanu – 1928

* Două lucrări urbanistice – Acoperirea Dâmboviței – Pasarela dela Mamaia – 1937

* Fărâme de oglindă – Marcel Vasilescu

* Icoane din viaţă – Petru Vulcan – 1903

* Ion Creangă – Amintiri din copilărie – Studiu biografic și bibliografie de E. Lovinescu – 1928

* Istoria orașului Tomis – conferință publică – 25 iunie 1891 – Elena M. Gheorghiu

* Istoricul orașului Constanța – Petru Vulcan – 1911

* Lângă leagăn : Literatură populară, datini, cântece – Apostol D. Culea – 1941

* Litoralul românesc – ghid sentimental – Constantin Cioroiu – 1981

* Manuscrise și cărți cu dedicații autografe în colecțiile Bibliotecii Județene Constanța – Gelu Culicea – 2000

* Notiţe istorice şi geografice asupra provinciei Dobrogea – I A Nazarettean – 1882

* Ouăle de Paști – Istorioară morală de Christofor v. Schmid – 1930

* Palatul cu poveşti – Nora Ioil – 1999

* Pentru a înţelege şi iubi copilăria : Sufletul copilului în literatură – Apostol D. CULEA – 1922

* Petit guide de Constantza et de ses environs – Jean Georgesco – 1928

* Povestea florilor de primăvară – de Viorica Toroceanu – 1948

* Povestea lumii de demult după credinţele poporului român – de Tudor Pamfile – 1913

* Poveşti de Crăciun – Ion Dragoslav – 1914

* Reorganizarea şcólelor primare : Lucru manual şi practica agricolă în şcólele primare – G. P. Salviu – 1901

* ROMÂNIA Mare Pitorească Album cu vederi şi porturi naţionale – 1923

* Sărbătorile la români – Crăciunul – Studiu etnografic de Tudor Pamfile – 1914

* Seară de Crăciun – Langstone Hughes

* Secerişul în literatură şi datini, istorie, geografie, religie şi morală, cântec, joc – Apostol D. Culea – 1940

* Situaţiunea generală a judeţului Constanţa la începutul anului 1903 : Expunere întocmită de Scarlat C. Varnav

* Şcoala românească dobrogeană : Dela înfiinţare până la 1938: Monografie: Istoric, documente, diagrame – Vasile Helgiu – 1938

* Un an de gospodărie comunală 1933-1934

* Voyage dans la Dobroudcha par le Vte Alfred de Caston – 1878